Web en construcció...
Ens pots trobar a:

Carrer Torrent de l'Olla, 7, 08012 Barcelona
Telf: 93 217 66 90
bodegapinyol@gmail.com